anbi

Stichting Busclub zet zich in voor mensen met geldzorgen. De maandelijkse busclub biedt hen een veilige omgeving om te oefenen met gedrag dat geldstress vermindert. De stichting voorziet in een (bescheiden) oefenbudget, afkomstig uit donaties en vergoedingen. Van particulieren, fondsen en bedrijven, en is mede bedoeld als armoedebestrijding. De stichting heeft geen winstdoelstelling.

De stichting ambieert een ANBI status. Hieronder staan de gegevens die bij de ANBI verplichtingen horen.

Het bestuur heeft drie leden. Er is een vacature voor de voorzitter

Karin van Wolde, penningmeester en secretaris

Marjorie Malbons, algemeen bestuurslid

Hans Abbink, algemeen bestuurslid

Post en bezoekadres : Stationsplein 45, unit E7-154, 3013 AK Rotterdam.

RSIN : 864935572

Beloningsbeleid: Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Wel bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van onkostenvergoeding vacatiegeld voor bestuursleden. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De directeur van Stichting Busclub ontvangt marktconforme ZZP-uurtarieven voor haar inspanningen. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Directeur en vrijwilligers beschikken over een relevante en recente VoG.

Financiele verantwoording: Stichting Busclub is op 16 februari 2023 opgericht en zal de eerste jaarrekening over 2023 binnenkort hier publiceren.

Download hier het beknopte beleidsplan 2024-2026

Download hier het standaard ANBI formulier.